widgeo.net

KURSUS KONTRAKTOR MARA 2011

Tuesday, March 8, 2011

JAWATAN KOSONG LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI MALAYSIA


LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG
KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI MALAYSIA

Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) adalah sebuah badan berkanun di bawah Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Malaysia yang bertanggungjawab memajukan pergerakan Pertubuhan Peladang di seluruh negara mempelawa warganegara Malaysia yang berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan dan tidak melebihi 54 tahun pada tarikh lantikan serta berkelayakan dan bermotivasi tinggi untuk mengisi jawatan-jawatan berikut:-

‘JAWATAN KOSONG’

PENOLONG PEGAWAI EHWAL EKONOMI

1. (A) Jawatan : Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi
(B) Gred Jawatan : E27
(C) Kumpulan Perkhidmatan : Sokongan
(D) Taraf Jawatan : Tetap
(E) Gred Gaji : P1T1 RM1204.55-P1T26RM3027.10
P2T1 RM1274.13-P2T26RM3213.25
P3T1 RM1346.73-P3T26RM3405.26
Bidang Tugas:
Merancang, mengurus, mentadbir dan mengengalikan Pertubuhan Peladang diperingkat kawasan yang meliputi tugas-tugas pentadbiran am, pengurusan projek, pemasaran hasil pertanian, pengurusan pertubuhan dan melapor kepada Ahli Jemaah Pengarah Pertubuhan Peladang dan Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri.
Syarat-syarat Lantikan
1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
(a) warganegara Malaysia;
(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau
(i) diploma dalam bidang pentadbiran awam yang diiktiraf oleh
kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred E27 : P1T5); atau
(ii) diploma ikhtisas dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred E27 : P1T6);
dan (d) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan)
pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
2. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Ehwal Ekonomi dan Pengajar Kraf adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi Gred E27, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:-
(a) (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c) di atas; atau
(ii) lulus Peperiksaan Khas; dan
berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

PEMBANTU AKAUNTAN

2. (A) Jawatan : Pembantu Akauntan
(B) Gred Jawatan : W17
(C) Taraf Jawatan : Tetap
(D) Kumpulan Perkhidmatan : Sokongan
(E) Jadual Gaji : P1T1 RM821.89 – P1T24 RM2152.86
P2T1 RM873.32 – P2T24 RM2274.01
P3T1 RM926.26 - P3T24 RM2399.46

Bidang Tugas

Menguruskan perakaunan dan pengurusan kewangan Pertubuhan Peladang(PP) atau melaksanakan kerja pengauditan atau melaksanakan tugas-tugas kewangan Lembaga Pertubuhan Peladang. Perlaksanaan tugas tertakluk kepada penempatan.

Syarat-syarat Lantikan

1. Calon lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :-
(a) warganegara Malaysia.
(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh kerajaan serta kepujian dalam subjek Matematik pada peringkat peperiksaan tersebut; atau
(ii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Pertengahan (Simpan Kira-kira) atau kelayakan yang diiktiraf setarafdengannya oleh kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred W17: P1T2); atau
(iii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysia Peringkat Tertinggi (Perakaunan) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;
(Gaji permulaan ialah pada Gred W17: P1T5); atau
(iv) sijil dalam bidang pengurusan perniagaan atau penyimpan kira-kira yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred W17: P1T9);
dan (d) kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus
Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau
kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN

3. (A) Jawatan : Pegawai Khidmat Pelanggan
(B) Gred Jawatan : N17 (PKP)
(C) Kumpulan Perkhidmatan : Sokongan
(D) Taraf Jawatan : Tetap
(E) Gred Gaji : P1T1RM820.38- P1T24 RM2151.35
P2T1RM871.81- P2T24 RM2272.50
P3T1RM924.75- P3T24 RM2397.95

Bidang Tugas

Bertanggungjawab mengendalikan dengan cekap dan berkualiti semua panggilan telefon, melayan dan membantu pelanggan/tetamu yang berurusan dengan jabatan secara tertib dan mesra, memberi penerangan perkhidmatan yang disediakan oleh agensi, membantu, merekod dan memantau aduan perkhidmatan sehingga kes selesai serta memaklumkan kepada pelanggan dari semasa ke semasa perkembangan di atas aduan pelanggan/tetamu.

Syarat-syarat Lantikan
1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
(a) warganegara Malaysia;
(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
dan (d) kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian
Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang
diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
(Keutamaan diberi kepada calon yang berkebolehan dalam Bahasa Inggeris dan mengendalikan komputer)

PEMBANTU EHWAL EKONOMI

4. (A) Jawatan : Pembantu Ehwal Ekonomi
(B) Gred Jawatan : E17
(C) Kumpulan Perkhidmatan : Sokongan
(D) Taraf Jawatan : Tetap
(E) Gred Gaji : P1T1 RM821.89-P1T2RM2152.86
P2T1 RM873.32-P2T24RM2274.01
P3T1 RM926.26-P3T24 RM2399.46

Bidang Tugas:

Membantu Pengurusan Pertubuhan Peladang, mengurus dan mentadbir Pertubuhan Peladang Kawasan dalam pelaksanaan projek-projek ekonomi, perniagaan, keahlian, kredit dan hal ehwal sosial Pertubuhan Peladang.

Syarat-Syarat Lantikan

1.Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
(a) warganegara Malaysia;
(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan
jawatan;
(c) (i) Sijil Institut Pertanian atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred E17 : P1T8);
dan (d) kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian
Lisan ) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang
diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
(e) Keutamaan bagi calon yang mempunyai Sijil Institut Pertanian (SIP).

JURUTEKNIK

5. (A) Jawatan : Juruteknik
(B) Gred Jawatan : J17
(C) Kumpulan Perkhidmatan : Sokongan
(D) Taraf Jawatan : Tetap
(E) Gred Gaji : P1T1RM843.06 - P1T26 RM2325.37
P2T1RM896.00 - P2T26 RM2452.46
P3T1RM950.45 - P3T26 RM2583.95

Bidang Tugas:

Melaksanakan aktiviti penyelenggaraan alat jentera dan pengurusan alat ganti jentera di Pertubuhan Peladang serta mengendalikan perlaksanaan perkhidmatan kejenteraan ladang kepada ahli-ahli peladang setempat.

Syarat-syarat Lantikan

1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
(a) warganegara Malaysia;
(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) sijil dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred J17: P1T9);
dan (d) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada
peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh kerajaan.

CARA MEMOHON

Permohonan dari calon-calon luar LPP (termasuk yang sedang berkhidmat dengan kerajaan) hendaklah dibuat melalui Laman Web JobsMalaysia (Kementerian Sunber Manusia) di http://www.jobsMalaysia.gov.my.
Semua permohonan tidak perlu dicetak/ di pos ke LPP.
Setiap pemohon hanya boleh memohon satu (1) jawatan sahaja.
TEMPOH PERCUBAAN
Semua lantikan ke jawatan seperti di atas dikehendaki melalui tempoh percubaan antara 1 hingga 3 tahun dan boleh disahkan dalam perkhidmatan setelah lulus peperiksaan dan syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan jawatan berkenaan.
TARIKH IKLAN: 28 FEBRUARI 2011 (ISNIN)
TARIKH TUTUP PERMOHONAN : 14 MAC 2011 (ISNIN)

No comments:

Name:
Email Address:
Nombor Telefon :
Pertanyaan & Soalan

Get your own free form like this one.